{"total":403,"stores": [ {"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN WINDOW HOME","web_address":"Số 25, Ngõ 188/3, Tổ Dân Phố Liên Cơ, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Điện thoại:091.195.8778","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.8424743521246!2d105.76402011538958!3d21.038988092803898!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31345577365c8b81%3A0x5bba5105f8ef592a!2zQ8OUTkcgVFkgQ-G7lCBQSOG6pk4gV0lORE9XIEhPTUU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1643083155322!5m2!1svi!2s","district_code":"NAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VOVATEK","web_address":"Số 1/L2, Khu liền kề Hải Ngân, ngõ 634 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Điện thoại: 0982522963","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.765485931687!2d105.81261801538886!3d20.961930895431184!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad1d03f4bee9%3A0xa3e3fc0d64ad1673!2zQ8O0bmcgVHkgQ-G7lSBQaOG6p24gQ8O0bmcgTmdo4buHIE5vdmF0ZWs!5e0!3m2!1svi!2s!4v1643083283591!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":"CÔNG TY TNHH CỬA CUỐN LONG THÀNH","web_address":"156,162 Quang Trung - P.Ngọc Trạo - Tp.Thanh Hóa - Thanh Hóa, Điện thoại: 02373.757.650 - 02373.757.888","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3754.0814081465455!2d105.77447671537774!3d19.794145434148188!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f808d129c3cf%3A0x4e81aa0a8b3bb662!2zQ8O0bmcgVHkgVE5ISCBD4butYSBDdeG7kW4gTG9uZyBUaMOgbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1643083562762!5m2!1svi!2s","district_code":"NGOCTRAO","province_code":"THANHHOA"},{"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AUSTDOOR","web_address":"105 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Điện thoại: 02837266669 - 0929556575","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15674.871902294542!2d106.7137734!3d10.8328813!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x53401d5243e24dc8!2zQVVTVERPT1IgLSBDw7RuZyB0eSBj4butYSBjdeG7kW4gY-G7rWEgbmjDtG0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1643083803503!5m2!1sen!2s","district_code":"THUDUC","province_code":"HOCHIMINH"}] }